Boonstra nieuwe voorzitter

De leden van de Vereniging Buurtbus Reeuwijk hebben in hun jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 10 maart 2011 de heer L. Boonstra benoemd tot hun nieuwe voorzitter.
De heer Boonstra neemt die functie over van de heer S.A. van der Kooij, die de vereniging jarenlang heeft geleid. Van der Kooij heeft ervoor gekozen na deze drukke periode een beetje de luwte op te zoeken en wat meer tijd te hebben om met zijn vrouw leuke dingen te doen. Wél blijft hij aan de vereniging verbonden als chauffeur.

De taken die de nieuwe voorzitter Boonstra deed op het gebied van publiciteit en communicatie worden voortaan verricht door de heer J. Flipse. De ledenvergadering kon instemmen met zijn voordracht tot bestuurslid.

Buurtbus op winterbanden

Een grote wens van de chauffeurs van de Buurtbus is in vervulling gegaan. De bus rijdt in de weerbarstige winterperiode op winterbanden. Dank zij een donatie van het Coöperatief Dividend Fonds van de Rabobank is het mogelijk gebleken deze banden aan te schaffen.
Hiermee is de veiligheid van het rijden met de Buurtbus verhoogd en zal de continuïteit van het rijden, ook onder winterse omstandigheden, beter kunnen worden gegarandeerd.

Het bestuur van de Vereniging Buurtbus Reeuwijk streeft er al jaren naar om in de winterperiode de buurtbus van winterbanden te voorzien. Zij worden niet verstrekt door Connexxion, dus besloot het bestuur op zoek te gaan naar een sponsor.

De banden zijn op zaterdag 6 november 2010 bij garage Autoservice Reeuwijk gemonteerd. Bij die gelegenheid waren vertegenwoordigers van de Rabobank en bestuursleden van de Buurtbus Reeuwijk aanwezig.
De voorzitter van de Buurtbus, de heer Van der Kooij, sprak daarbij zijn dankbaarheid uit aan het Coöperatief Dividend Fonds en haar vertegenwoordigers. Hij gaf aan dat we met vertrouwen de winter ingaan. Veiligheid voor chauffeur en passagier staat bovenaan. “De passagiers kunnen op ons vertrouwen”, aldus de voorzitter.

Eigen website voor Buurtbus Reeuwijk

De Vereniging Buurtbus Reeuwijk beschikt sinds 1 september 2009 over een eigen website. Met deze vorm van moderne communicatie wil de Buurtbus het contact met zijn vrijwilliger-chauffeurs en zijn passagiers verbeteren.
De website geeft inzicht in allerlei zaken die nuttig zijn om te weten en heeft vooral ook ten doel de toegankelijkheid van de Buurtbus te vergroten. Want met de website is het nu veel gemakkelijker om te weten te komen welke route er precies gereden wordt, wat er onderweg te zien, te doen of te bezoeken valt, hoe de dienstregeling in elkaar steekt, wat een ritje kost en wie er verantwoordelijk zijn voor de dienstuitvoering van de Buurtbus.

De website is ontwikkeld door het Bureau Kjeld Kahn uit Utrecht. Behalve aan de zakelijke informatie is ook veel aandacht besteed aan een prettige vormgeving en een vriendelijke hanteerbaarheid. Via verschillende doorlinks is aanvullende informatie op een gemakkelijke manier te verkrijgen. Zo bieden de willekeurig verspringende illustraties ook een aardig beeld van wat er in het gebied waar de buurtbus rijdt te zien is.

Naar verwachting zal de website er toe kunnen leiden dat het publiek beter bekend raakt met de vervoersmogelijkheden die de Buurtbus Reeuwijk te bieden heeft en dat als effect daarvan het aantal passagiers ook zal toenemen. Dat is niet alleen goed voor het bestaan van het systeem als zodanig, maar ook voor de chauffeurs die hun vrije tijd bij voorkeur willen inzetten met een zo goed mogelijk bezette bus.

Wit u reageren op de inhoud van deze website of heeft u vragen over de Buurtbus Reeuwijk in detail of in het algemeen, neem contact op met
De coördinator: Jolanda van Mil, mail: apmvmil@caiway.nl
De secretaris: Rien van der Gaag, mail: gaagml@zonnet.nl