Buurtbus Reeuwijk 35 jaar

De Vereniging Buurtbus Reeuwijk heeft op zaterdag 30 augustus 2014 het feit herdacht dat de bus 35 jaar geleden voor het eerst is gaan rijden. Dat gebeurde in de vorm van een jubileumexcursie voor alle chauffeurs en hun partners naar Lelystad en Urk. De reis werd afgesloten met een bootreis naar Enkhuizen en een buffet in Hoorn. Arriva had voor dit doel twee bussen met chauffeur beschikbaar gesteld.

Voorafgaand aan het vertrek bood de oud-voorzitter van de vereniging, de heer Simon van der Kooij een ter gelegenheid van het jubileum geschreven herdenkingsboek aan aan de loco-burgemeester van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, mevrouw Wendy Verkleij. In haar dankwoord memoreerde mevrouw Verkleij de grote waarde die de vrijwilligers voor de Reeuwijkse gemeenschap vormen.

Het is ook de heer Van der Kooij die aan de basis van het boek heeft gestaan. Hij heeft zich maandenlang in stoffige archieven en tussen vergeelde folianten opgehouden om een groot aantal historische feiten van de buurtbus op te duiken en in woorden samen te vatten. Daarnaast heeft hij in gesprekken met oud-chauffeurs nog heel veel informatie verzameld.
De resultaten van zijn research-werk zijn bewerkt door de voormalige Goudse stadsdichter Klara Smeets en grafisch vormgegeven door Karin Röling.

Het resultaat van al dit werk, het boekje ‘Bereikbaar Reeuwijk’, is aan alle huidige chauffeurs uitgereikt. In de komende weken zullen ook alle oud-chauffeurs en een groot aantal andere bij de buurtbus Reeuwijk betrokkenen een exemplaar aangeboden krijgen.

OV-Chipkaart in gebruik

Nadat de laatste technische problemen zijn opgelost kan de OV-chipkaart nu ook op de Buurtbus Reeuwijk gebruikt worden. Het in rekening te brengen tarief is opgebouwd uit een vaste aanslag van € 0,86 plus een bedrag van € 0,10 per kilometer voor houders van een anonieme chipkaart en € 0,06 voor houders van een persoonsgebonden chipkaart. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar en 65-plussers, mits in het bezit van een persoonsgebonden kaart, krijgen nog extra korting.
Reizigers die niet in het bezit zijn van een OV-chipkaart kunnen bij de chauffeur als vanouds een los kaartje voor een enkele reis kopen. Dat blijft € 1,10 kosten.

Nieuwe dienstregeling vanaf 15 december 2013

De buurtbus Reeuwijk krijgt vanaf 15 december 2013 een nieuwe dienstregelingsopzet. Belangrijkste oorzaak daarvan is de sluiting van het gemeentehuis van de voormalige gemeente Reeuwijk, waar jarenlang het begin- en eindpunt van de buurtbus was gevestigd.
In de nieuwe dienstregeling zal de buurtbus zijn route beginnen en eindigen bij het zalencentrum De Brug aan de Dunantlaan. Voor de chauffeurs die elkaar daar zullen gaan aflossen biedt De Brug, net als het gemeentehuis vroeger, gelegenheid om bij slecht weer te schuilen, toiletbezoek of een kopje koffie.
De te rijden route van de buurtbus verandert door deze wijziging niet. Wel zullen de doorkomsttijden op de verschillende haltes twee minuten opschuiven. Zie de pagina ‘Dienstregeling’.

Chipkaart vanaf 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 zal ook op de buurtbus de OV-chipkaart gebruikt kunnen worden. Het tarief zal worden opgebouwd uit een vaste aanslag van € 0,86 plus een bedrag van € 0,10 per kilometer voor houders van een anonieme chipkaart en € 0,06 voor houders van een persoonsgebonden chipkaart.
Mensen die niet in het bezit zijn van een OV-chipkaart kunnen vanaf 1 januari 2014 bij de chauffeur een los kaartje voor een enkele reis kopen. Dat blijft € 1,10 kosten.

Andere opzet laatste rit

Vanaf maandag 17 juni 2013 wordt de opzet van de laatste rit van de Buurtbus Reeuwijk, die om 16.00 uur vanaf het voormalig gemeentehuis van Reeuwijk vertrekt, enigszins gewijzigd.
In de praktijk blijkt deze rit namelijk bij herhaling met vertraging te vertrekken als gevolg van het feit dat het vervoer van schoolkinderen in de rit daarvoor minder vlot verloopt dan de dienstregeling aangeeft. Vertraging die veelal door de spitsuurdrukte op sommige verkeersknelpunten niet is in te lopen
Gevolg hiervan is weer, dat de bus aan het eind van de dienst niet tijdig, om 18.00 uur, bij de stalling kan worden afgeleverd voor zaken als tanken en klein onderhoud.

Het bestuur van de Buurtbus heeft daarom moeten besluiten dat de bus na vertrek van het NS-station in Gouda – volgens dienstregeling om 17.33 uur, maar in de praktijk dus nogal eens wat later – en na vertrek van het Driewegplein in de wijk Achterwillens – via de Breevaartbrug en de Bodegraafsestraatweg rechtstreeks naar de stalling in Reeuwijk rijdt. Het Plassengebied met haltes als ‘t Vaantje, Ree en Sluipwijk wordt dan overgeslagen.

Dit betekent echter niet dat passagiers voor het Plassengebied niet naar hun bestemming worden gebracht. De verkorte route wordt alleen maar gereden als er geen passagiers zijn.
Voor mensen die eventueel met die laatste rit vanuit het Plassengebied naar Reeuwijk-Brug zouden willen reizen is er dan echter geen openbaar vervoer mogelijkheid meer.

Wij vragen om begrip voor deze maatregel.

Moderne nieuwe buurtbus in dienst

Vanaf maandag 21 januari 2013 wordt de buurtbusdienst lijn 726 van Arriva gereden met een splinternieuwe moderne bus van het type Fiat Civitas. Deze bus, in de groene huisstijl van Arriva, valt op door zijn grote raampartijen wat een gevoel van veel ruimte geeft. Ook heeft de Civitas een buitengewoon lage instap. Dit is natuurlijk van groot belang voor het vervoer van mensen met een rollator of een kinderwagen. In de bus is hiervoor meteen na de instapdeur een royaal platform met bevestigingsmiddelen aanwezig.
De chauffeurs krijgen te maken met een automatische versnellingsbak, wat het rijden voor hen een stuk comfortabeler maakt. Om met de nieuwe bus vertrouwd te raken hebben alle chauffeurs de afgelopen weken een gedegen rijopleiding met de nieuwe bus gevolgd.

Jolanda van Mil ‘Vrijwilliger van het jaar’

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk, op vrijdag 7 december 2012, is Jolanda van Mil uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2012 in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Een jury onder voorzitterschap van wethouder Wendy Verkleij heeft haar uit de vele door diverse vrijwilligersorganisaties aangemelde kandidaten verkozen. Als onderscheiding kreeg zij een prachtig beeldje, dat het vrijwilligerswerk symboliseert.
Jolanda van Mil is de chauffeurscoördinator van de Buurtbus Reeuwijk (“operationeel manager”, zoals zij bij de prijsuitreiking werd genoemd), maar daarnaast ook nog als vrijwilliger actief bij vele andere organisaties.
De Vereniging Buurtbus Reeuwijk is er trots op dat een van zijn leden deze eer te beurt is gevallen.

Buurtbus vanaf 9 december 2012 van Arriva

Vanaf zondag 9 december 2012 neemt Arriva het busvervoer in onder meer de regio Midden-Holland over van Connexxion. De provincie Zuid-Holland heeft na een aanbesteding de vervoersconcessie voor dat gebied aan Arriva gegund.
Ook de buurtbus Reeuwijk komt zodoende onder de regie van Arriva.
Dit betekent bijvoorbeeld dat er een nieuwe bus in de Arriva-huisstijl zal worden ingezet. De dienstregeling zoals die op 12 november is ingegaan blijft hetzelfde.

Nieuwe route vanaf 12 november 2012

Vanaf maandag 12 november 2012 rijdt de buurtbus een gedeeltelijk gewijzigde route. Dit houdt verband met de vernieuwing van het winkelcentrum Miereakker in Reeuwijk. Gedurende de bouw van dat nieuwe winkelcentrum zijn de winkels tijdelijk gevestigd op een terrein aan de Oudeweg nabij de Oude Tol. De buurtbus speelt hier op in door komende vanaf de Oud Reeuwijkseweg niet langer over de Raadhuisweg naar het eindpunt bij het voormalig gemeentehuis te rijden maar via de Oudeweg en de Treebord. Hierdoor komt de bus ook weer langs het nieuwe Medisch Centrum in Reeuwijk.
De gewijzigde route is met name van belang voor de bewoners van de ouderencentra Ravenhorst en Reehaven, die hierdoor een openbaar vervoer-verbinding met het winkelcentrum krijgen.

Omdat de nieuwe route wat meer rijtijd vergt zijn de haltes Buggehoofd en Albert Schweitzerstraat opgeheven. Vanaf de Van Heuven Goedhartstraat rijdt de bus direct linksaf de Koningin Wilhelminastraat in naar het eindpunt. Passagiers van en naar het winkelcentrum Bruggehoofd kunnen op de hoek van de Van Heuven Goedhartstraat en de Koningin Wilhelminastraat in- of uitstappen.

Tegelijkertijd wordt ook in Gouda een geringe dienstregelingswijziging doorgevoerd. De eerste rit van de dag vertrekt vanaf 12 november niet langer om 8.15 uur van het Driewegplein, maar om 8.12 uur. Hierdoor wordt voorkomen dat de bus structureel vertraging oploopt doordat er kinderen naar de Graaf Jan van Nassauschool gebracht worden.

De volledige nieuwe dienstregeling zoals die vanaf 12 november wordt gereden treft u aan op de pagina ‘Dienstregeling’.

Nieuw tarief vanaf 1 februari 2012

Het tarief van de Buurtbus wordt vanaf 1 februari 2012 vereenvoudigd.
Vanaf die datum kost een ritje met de Buurtbus voor iedereen vanaf de leeftijd van 4 jaar € 1,10.
Meerrittenkaarten en het prijsverschil tussen de verschillende leeftijdcategorieën worden afgeschaft.

Deze tariefmaatregel betekent een groot voordeel voor reizigers die tot dat moment het huidige volle tarief van € 1,80 betalen. Reizigers echter die nu gebruik maken van een meerrittenkaart tegen gereduceerd tarief gaan € 0,25 (of zelfs € 0,32) meer per rit betalen.

Het nieuwe tarief is op voorstel van Connexxion vastgesteld door de provincie Zuid-Holland, de opdrachtgever van het openbaar vervoer.