Moderne nieuwe buurtbus in dienst

Vanaf maandag 21 januari 2013 wordt de buurtbusdienst lijn 726 van Arriva gereden met een splinternieuwe moderne bus van het type Fiat Civitas. Deze bus, in de groene huisstijl van Arriva, valt op door zijn grote raampartijen wat een gevoel van veel ruimte geeft. Ook heeft de Civitas een buitengewoon lage instap. Dit is natuurlijk van groot belang voor het vervoer van mensen met een rollator of een kinderwagen. In de bus is hiervoor meteen na de instapdeur een royaal platform met bevestigingsmiddelen aanwezig.
De chauffeurs krijgen te maken met een automatische versnellingsbak, wat het rijden voor hen een stuk comfortabeler maakt. Om met de nieuwe bus vertrouwd te raken hebben alle chauffeurs de afgelopen weken een gedegen rijopleiding met de nieuwe bus gevolgd.

Jolanda van Mil ‘Vrijwilliger van het jaar’

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk, op vrijdag 7 december 2012, is Jolanda van Mil uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2012 in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Een jury onder voorzitterschap van wethouder Wendy Verkleij heeft haar uit de vele door diverse vrijwilligersorganisaties aangemelde kandidaten verkozen. Als onderscheiding kreeg zij een prachtig beeldje, dat het vrijwilligerswerk symboliseert.
Jolanda van Mil is de chauffeurscoördinator van de Buurtbus Reeuwijk (“operationeel manager”, zoals zij bij de prijsuitreiking werd genoemd), maar daarnaast ook nog als vrijwilliger actief bij vele andere organisaties.
De Vereniging Buurtbus Reeuwijk is er trots op dat een van zijn leden deze eer te beurt is gevallen.

Buurtbus vanaf 9 december 2012 van Arriva

Vanaf zondag 9 december 2012 neemt Arriva het busvervoer in onder meer de regio Midden-Holland over van Connexxion. De provincie Zuid-Holland heeft na een aanbesteding de vervoersconcessie voor dat gebied aan Arriva gegund.
Ook de buurtbus Reeuwijk komt zodoende onder de regie van Arriva.
Dit betekent bijvoorbeeld dat er een nieuwe bus in de Arriva-huisstijl zal worden ingezet. De dienstregeling zoals die op 12 november is ingegaan blijft hetzelfde.

Nieuwe route vanaf 12 november 2012

Vanaf maandag 12 november 2012 rijdt de buurtbus een gedeeltelijk gewijzigde route. Dit houdt verband met de vernieuwing van het winkelcentrum Miereakker in Reeuwijk. Gedurende de bouw van dat nieuwe winkelcentrum zijn de winkels tijdelijk gevestigd op een terrein aan de Oudeweg nabij de Oude Tol. De buurtbus speelt hier op in door komende vanaf de Oud Reeuwijkseweg niet langer over de Raadhuisweg naar het eindpunt bij het voormalig gemeentehuis te rijden maar via de Oudeweg en de Treebord. Hierdoor komt de bus ook weer langs het nieuwe Medisch Centrum in Reeuwijk.
De gewijzigde route is met name van belang voor de bewoners van de ouderencentra Ravenhorst en Reehaven, die hierdoor een openbaar vervoer-verbinding met het winkelcentrum krijgen.

Omdat de nieuwe route wat meer rijtijd vergt zijn de haltes Buggehoofd en Albert Schweitzerstraat opgeheven. Vanaf de Van Heuven Goedhartstraat rijdt de bus direct linksaf de Koningin Wilhelminastraat in naar het eindpunt. Passagiers van en naar het winkelcentrum Bruggehoofd kunnen op de hoek van de Van Heuven Goedhartstraat en de Koningin Wilhelminastraat in- of uitstappen.

Tegelijkertijd wordt ook in Gouda een geringe dienstregelingswijziging doorgevoerd. De eerste rit van de dag vertrekt vanaf 12 november niet langer om 8.15 uur van het Driewegplein, maar om 8.12 uur. Hierdoor wordt voorkomen dat de bus structureel vertraging oploopt doordat er kinderen naar de Graaf Jan van Nassauschool gebracht worden.

De volledige nieuwe dienstregeling zoals die vanaf 12 november wordt gereden treft u aan op de pagina ‘Dienstregeling’.

Nieuw tarief vanaf 1 februari 2012

Het tarief van de Buurtbus wordt vanaf 1 februari 2012 vereenvoudigd.
Vanaf die datum kost een ritje met de Buurtbus voor iedereen vanaf de leeftijd van 4 jaar € 1,10.
Meerrittenkaarten en het prijsverschil tussen de verschillende leeftijdcategorieën worden afgeschaft.

Deze tariefmaatregel betekent een groot voordeel voor reizigers die tot dat moment het huidige volle tarief van € 1,80 betalen. Reizigers echter die nu gebruik maken van een meerrittenkaart tegen gereduceerd tarief gaan € 0,25 (of zelfs € 0,32) meer per rit betalen.

Het nieuwe tarief is op voorstel van Connexxion vastgesteld door de provincie Zuid-Holland, de opdrachtgever van het openbaar vervoer.

Boonstra nieuwe voorzitter

De leden van de Vereniging Buurtbus Reeuwijk hebben in hun jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 10 maart 2011 de heer L. Boonstra benoemd tot hun nieuwe voorzitter.
De heer Boonstra neemt die functie over van de heer S.A. van der Kooij, die de vereniging jarenlang heeft geleid. Van der Kooij heeft ervoor gekozen na deze drukke periode een beetje de luwte op te zoeken en wat meer tijd te hebben om met zijn vrouw leuke dingen te doen. Wél blijft hij aan de vereniging verbonden als chauffeur.

De taken die de nieuwe voorzitter Boonstra deed op het gebied van publiciteit en communicatie worden voortaan verricht door de heer J. Flipse. De ledenvergadering kon instemmen met zijn voordracht tot bestuurslid.

Buurtbus op winterbanden

Een grote wens van de chauffeurs van de Buurtbus is in vervulling gegaan. De bus rijdt in de weerbarstige winterperiode op winterbanden. Dank zij een donatie van het Coöperatief Dividend Fonds van de Rabobank is het mogelijk gebleken deze banden aan te schaffen.
Hiermee is de veiligheid van het rijden met de Buurtbus verhoogd en zal de continuïteit van het rijden, ook onder winterse omstandigheden, beter kunnen worden gegarandeerd.

Het bestuur van de Vereniging Buurtbus Reeuwijk streeft er al jaren naar om in de winterperiode de buurtbus van winterbanden te voorzien. Zij worden niet verstrekt door Connexxion, dus besloot het bestuur op zoek te gaan naar een sponsor.

De banden zijn op zaterdag 6 november 2010 bij garage Autoservice Reeuwijk gemonteerd. Bij die gelegenheid waren vertegenwoordigers van de Rabobank en bestuursleden van de Buurtbus Reeuwijk aanwezig.
De voorzitter van de Buurtbus, de heer Van der Kooij, sprak daarbij zijn dankbaarheid uit aan het Coöperatief Dividend Fonds en haar vertegenwoordigers. Hij gaf aan dat we met vertrouwen de winter ingaan. Veiligheid voor chauffeur en passagier staat bovenaan. “De passagiers kunnen op ons vertrouwen”, aldus de voorzitter.

Eigen website voor Buurtbus Reeuwijk

De Vereniging Buurtbus Reeuwijk beschikt sinds 1 september 2009 over een eigen website. Met deze vorm van moderne communicatie wil de Buurtbus het contact met zijn vrijwilliger-chauffeurs en zijn passagiers verbeteren.
De website geeft inzicht in allerlei zaken die nuttig zijn om te weten en heeft vooral ook ten doel de toegankelijkheid van de Buurtbus te vergroten. Want met de website is het nu veel gemakkelijker om te weten te komen welke route er precies gereden wordt, wat er onderweg te zien, te doen of te bezoeken valt, hoe de dienstregeling in elkaar steekt, wat een ritje kost en wie er verantwoordelijk zijn voor de dienstuitvoering van de Buurtbus.

De website is ontwikkeld door het Bureau Kjeld Kahn uit Utrecht. Behalve aan de zakelijke informatie is ook veel aandacht besteed aan een prettige vormgeving en een vriendelijke hanteerbaarheid. Via verschillende doorlinks is aanvullende informatie op een gemakkelijke manier te verkrijgen. Zo bieden de willekeurig verspringende illustraties ook een aardig beeld van wat er in het gebied waar de buurtbus rijdt te zien is.

Naar verwachting zal de website er toe kunnen leiden dat het publiek beter bekend raakt met de vervoersmogelijkheden die de Buurtbus Reeuwijk te bieden heeft en dat als effect daarvan het aantal passagiers ook zal toenemen. Dat is niet alleen goed voor het bestaan van het systeem als zodanig, maar ook voor de chauffeurs die hun vrije tijd bij voorkeur willen inzetten met een zo goed mogelijk bezette bus.

Wit u reageren op de inhoud van deze website of heeft u vragen over de Buurtbus Reeuwijk in detail of in het algemeen, neem contact op met
De coördinator: Jolanda van Mil, mail: apmvmil@caiway.nl
De secretaris: Rien van der Gaag, mail: gaagml@zonnet.nl