Buurtbus noodgedwongen nog aan de kant

Buurtbus noodgedwongen nog aan de kant

Nadat de Buurtbus Reeuwijk zijn diensten vanwege de corona-crisis in maart 2020 moest staken, is helaas nog niet aan te geven wanneer de diensten kunnen worden hervat.

Arriva hanteert drie criteria voor het weer hervatten van de dienstregeling:

    • er moet een spatscherm worden geplaatst tussen de chauffeur en de in- en uitstappende reizigers
    • de ventilatie in de bus moet op orde zijn vanwege de vrees voor aerosolen
    • we moeten beschikken over voldoende vrijwilligers om überhaupt te kunnen rijden.

 

In eerste instantie zal daarom de ventilatie in de bus worden verbeterd en wordt er een spatscherm aangebracht. Deze aanpassingen zullen vervolgens door TNO op hun effectiviteit worden getest. Als uit deze test zou blijken dat wordt voldaan aan de gezondheidseisen wordt verwacht dat de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) ontheffing zal verlenen van enkele formele belemmeringen. Zoals het feit dat een spatscherm in een personenauto – wat de buurtbus ook is – niet is toegestaan.

Een gegeven is ook, dat de buurtbuschauffeurs gezien hun leeftijd voor een belangrijk deel zelf tot de risicogroep voor een besmetting behoren. Gevraagd naar hun bereidheid om weer achter het stuur plaats te nemen was hun reactie in meerderheid daarom ook “nog even niet…” Er zouden hierdoor bij voorbaat onvoldoende chauffeurs beschikbaar zijn om de dienstregeling te hervatten.

Zodra de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen en er een ontheffing door de RDW zal zijn verleend zal de mogelijkheid van een herstart opnieuw worden beoordeeld.

De onzekerheid blijft dus nog even. Helaas is het niet anders.

Buurtbus rijdt niet vanwege Corona-virus

Buurtbus rijdt niet vanwege Corona-virus

In navolging van de door Arriva ingevoerde versoberde dienstregeling en andere maatregelen als gevolg van het Corona-virus, heeft ook het bestuur van de Buurtbusvereniging Reeuwijk zich beraden op de ontstane situatie.

Dit heeft ertoe geleid dat we hebben moeten besluiten de bus vanaf maandag 16 maart 2020 tot nader order niet te laten rijden. Alle ritten zullen de komende tijd worden opgeschort.

Zodra de situatie het mogelijk maakt zullen we de dienstregeling weer hervatten.

Langdurige stremming Treebord in Reeuwijk-Brug

Langdurige stremming Treebord in Reeuwijk-Brug

In de periode van 9 december 2019 tot april 2020 worden er ingrijpende werkzaamheden verricht aan de Treebord in Reeuwijk-Brug ter hoogte van de Wederik. De Buurtbus kan in die periode vanaf Zalencentrum ‘De Brug’ niet de normale route over de Dunantlaan en de Treebord naar de Oudeweg/Oud-Reeuwijkseweg rijden, maar rijdt in plaats daarvan vanaf ‘De Brug’ over de Raadhuisweg naar de Oud-Reeuwijkseweg. De haltes ‘Reehaven, Medisch Centrum’ en ‘Treebord, Oudeweg – Landal/Zwembad’ kunnen we daardoor helaas niet bedienen.
Onze excuses voor het ongemak.

Bloemendaalseweg dicht, enkele haltes niet bediend op 28 november 2019

Bloemendaalseweg dicht, enkele haltes niet bediend op 28 november 2019

Als gevolg van werkzaamheden aan de Bloemendaalseweg tussen Gouda en Reeuwijk-Dorp moet de Buurtbus Reeuwijk op donderdag 28 november 2019 gedeeltelijk een andere route rijden.
Dat betekent dat de volgende haltes op die dag niet kunnen worden bediend:
– Bloemendaalseweg/Zwarteweg
– Bloemendaalseweg/Otweg
– Hugo de Vrieslaan
– Boerensloot
– Winkelcentrum Bloemendaal

Onze excuses (en van de gemeente Waddinxveen) voor het ongemak.

Stremming Treebord Reeuwijk-Brug

Stremming Treebord Reeuwijk-Brug

In de periode tot 6 december 2019 worden er werkzaamheden verricht aan de Treebord ter hoogte van de Reehorst in Reeuwijk-Brug. Dit heeft gevolgen voor de dienstuitvoering van de Buurtbus Reeuwijk.
De Treebord is geblokkeerd tussen de Dunantlaan en de Wederik. De Buurtbus kan in die periode niet de normale route over de Dunantlaan en de Treebord naar de Oudeweg/Oud-Reeuwijkseweg rijden, maar rijdt over Kerkestuk, Armstronglaan en Wederik. De halte ‘Reehaven, Medisch Centrum’ moet daarom helaas vervallen.
Onze excuses voor het ongemak.

Hier staat tegenover dat de stremming tussen de Dunantlaan en de ‘s-Gravenbroekseweg is opgeheven. De halte ‘Treebord, hoek ‘s-Gravenbroekseweg’ kunnen we weer bedienen.

Langdurige stremming Treebord Reeuwijk-Brug

Langdurige stremming Treebord Reeuwijk-Brug

Vanaf woensdag 9 oktober 2019 worden er gedurende langere tijd ingrijpende werkzaamheden verricht aan de Treebord in Reeuwijk-Brug. De Treebord is daardoor geblokkeerd tussen de Dunantlaan en de ‘s-Gravenbroekseweg. De Buurtbus kan gedurende die periode niet de normale route over de Dunantlaan en de Treebord naar de ‘s-Gravenbroekseweg rijden. Hierdoor vervalt de halte ‘Treebord/’s-Gravenbroekseweg’. Reizigers naar Gouda kunnen dan gebruik maken van de halte ‘Reehaven/Medisch Centrum’ of ‘Dunantlaan/De Brug’.
Onze excuses voor het ongemak.

Bloemendaalseweg dicht, enkele haltes niet bediend op 16 oktober 2019

Bloemendaalseweg dicht, enkele haltes niet bediend op 16 oktober 2019

Als gevolg van werkzaamheden aan de Bloemendaalseweg tussen Gouda en Reeuwijk-Dorp moet de Buurtbus Reeuwijk op woensdag 16 oktober 2019 gedeeltelijk een andere route rijden.
Dat betekent dat de volgende haltes op die dag niet kunnen worden bediend:
– Bloemendaalseweg/Zwarteweg
– Bloemendaalseweg/Otweg
– Hugo de Vrieslaan
– Boerensloot
– Winkelcentrum Bloemendaal

Onze excuses (en van de gemeente Waddinxveen) voor het ongemak.

Chauffeurs gevraagd

Chauffeurs gevraagd

Hebt u toevallig altijd al buschauffeur willen worden? De Buurtbus Reeuwijk geeft u de kans. Bent u tussen 21 en 76 jaar en in het bezit van Rijbewijs B dan bent u bij ons hartelijk welkom om een wekelijkse rit van twee uur te rijden. Voorafgaand daaraan moet u een medische keuring ondergaan en onder toezicht van een onafhankelijke rijschool een testrit maken om te beoordelen of u over voldoende rijvaardigheid en chauffeurskwaliteit beschikt.
Lijkt het u wat? Neem dan contact op met onze ledenadministrateur, de heer Ton Bremer, telefoon 0182 535822 of email tonbremer49@gmail.com.
O ja, het gaat hier om vrijwilligerswerk. De enige beloning is de voldoening van de reizigers. En voor uzelf natuurlijk.

Langdurige gefaseerde stremming Treebord Reeuwijk-Brug

Langdurige gefaseerde stremming Treebord Reeuwijk-Brug

In de periode tussen 27 mei 2019 en maart 2020 worden er ingrijpende werkzaamheden verricht aan de Treebord in Reeuwijk-Brug. Dit gebeurt in drie fasen. Dit heeft gevolgen voor de dienstuitvoering van de Buurtbus Reeuwijk.
In de eerste fase, van 27 mei tot 2 augustus 2019 is de Treebord geblokkeerd tussen de Dunantlaan en de Wederik. De Buurtbus kan in die periode niet de normale route over de Dunantlaan en de Treebord naar de Oudeweg/Oud-Reeuwijkseweg rijden, maar rijdt over Kerkestuk, Armstronglaan en Wederik. De halte ‘Reehaven, Medisch Centrum’ moet daarom helaas vervallen.
Onze excuses voor het ongemak.

Informatie over de volgende fases volgt later.

Stremming Oud-Reeuwijkseweg van 12 maart tot 28 juni 2019

 Stremming Oud-Reeuwijkseweg van 12 maart tot 28 juni 2019

Als gevolg van werkzaamheden aan de Oud-Reeuwijkseweg rijdt de Buurtbus Reeuwijk in de periode van 12 maart tot 28 juni 2019 een andere route. We rijden dan van Reeuwijk-Brug naar Reeuwijk-Dorp v.v. niet over de Oud-Reeuwijkseweg en de Kerkweg maar over de Reeuwijkse Randweg en de Nieuwdorperweg. De halte bij de Begraafplaats Tempel kunnen we daardoor in die periode niet bedienen.
Onze excuses voor het ongemak