Bestuur

Voorzitter
Mevr. J. van Leeuwen
tel: 06 51942814
jokevanleeuwen10@gmail.com

Secretaris
M. van der Gaag
tel. 0182-531215
vdgaagml@gmail.com

Penningmeester
R. Jousma
tel: 0182-395626
robert_jousma@hotmail.com

Publiciteit en communicatie
J. Flipse
tel: 06 23095695
jnj@hetnet.nl

Bestuursondersteunende functies:

Chauffeurscoördinatie
Mevr. J. van Mil
tel: 0182-395542
apm.vanmil@telfort.nl

Ledenadministratie
A.J. Bremer
tel. 0182 – 535822
tonbremer49@gmail.com

Technische coördinatie
G. van Leyenhorst
tel: 0182-539478
geval13@outlook.com