Halte Reeuwijkse Poort vervalt van 28 juni t/m 2 juli 2021

Halte Reeuwijkse Poort vervalt van 28 juni t/m 2 juli 2021

Wegens onderhoudswerkzaamheden aan de onderdoorgang onder de A12 in de Oud-Reeuwijkseweg zal de weg volledig gestremd zijn van maandag 28 juni tot en met vrijdag 2 juli 2021.
Dit betekent dat de Buurtbus Reeuwijk die hele week een aangepaste route zal moeten rijden. Als gevolg daarvan kunnen we de halte Reeuwijkse Poort niet bedienen.
De bus doet echter op zijn aangepaste route wel de halte ‘Goudsestraatweg’ van de reguliere lijn 178 aan. Reizigers naar de Reeuwijkse Poort kunnen eventueel gebruik maken van die halte (en dan een klein stukje lopen).

Onze excuses voor het ongemak.

Bloemendaalseweg dicht van 14 t/m 18 juni 2021 (zes haltes vervallen)

Bloemendaalseweg dicht van 14 t/m 18 juni 2021 (zes haltes vervallen)

Wegens onderhoudswerkzaamheden aan de Bloemendaalseweg onder het viaduct van de A12 zal de weg volledig gestremd zijn van maandag 14 tot en met vrijdag 18 juni 2021.
Dit betekent dat de Buurtbus Reeuwijk die hele week een aangepaste route zal moeten rijden.
Als gevolg daarvan kunnen we de volgende haltes niet bedienen:
 • Bloemendaalseweg, Zwarteweg
 • Bloemendaalseweg, Otweg
 • Hugo de Vrieslaan
 • Boerensloot
 • Winkelcentrum Bloemendaal
 • Breevaarthoek (richting Reeuwijk Dorp)

De haltes Hugo de Vrieslaan, Boerensloot en Winkelcentrum Bloemendaal zijn van en naar Gouda NS wel met de stadsdiensten 1 en 4 te bereiken. De halte Breevaarthoek vanaf zowel Reeuwijk-Brug als Gouda NS ook met lijn 178.

Onze excuses voor het ongemak.

Betere busverbinding voor de Herbergier

Betere busverbinding voor de Herbergier

De Buurtbus Reeuwijk rijdt vanaf maandag 17 mei 2021 in de kern Reeuwijk-Brug een licht gewijzigde route. Dit is het gevolg van de afsluiting van de ‘s-Gravenbroekseweg door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De halte op de hoek Treebord/’s-Gravenbroekseweg moest hierdoor worden opgeheven. Een halte waar overigens bijzonder weinig gebruik van werd gemaakt.

Toch biedt de wijziging feitelijk een verbetering van de dienst. De bus rijdt weliswaar niet langer vanaf het begin- en eindpunt ‘De Brug’ over bijvoorbeeld de Treebord en de Roland Holstlaan maar in twee richtingen over de Raadhuisweg. De zorgcentra Herbergier en Thomashuis aan de Raadhuisweg en de omgeving daarvan krijgen daardoor met de halte ‘Reeuwijksebrug’ een rechtstreekse busverbinding met onder meer het medisch centrum in Reeuwijk en de kern Reeuwijk-Dorp.

Zo kan elk nadeel zijn voordeel hebben.

Afsluiting sluipverkeer: halte Treebord/’s-Gravenbroekseweg opgeheven

Afsluiting sluipverkeer: halte Treebord/’s-Gravenbroekseweg opgeheven

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft om sluipverkeer van brede en zware voertuigen door het Plassengebied tegen te gaan een afsluiting geplaatst op de ‘s-Gravenbroekseweg in Reeuwijk-Brug. Ook de doorgang voor de buurtbus is daardoor belemmerd.

Gevolg daarvan is dat de bus een andere route moet volgen en de halte ‘Treebord/’s-Gravenbroekseweg’ is komen te vervallen. De bus rijdt vanaf maandag 3 mei 2021 vanaf het vertrekpunt Zalencentrum De Brug niet langer over de Treebord en de ‘s-Gravenbroekseweg richting Gouda, maar direct over de Koebrug en de Raadhuisweg. Daarbij wordt nog wel een ‘nieuwe’ halte ‘Reeuwijksebrug’ aangedaan. Reizigers die gewend waren van de halte ‘Treebord/’s-Gravenbroekseweg’ gebruik te maken vinden hierin mogelijk een alternatief.

 

 

Bloemendaalseweg dicht van 22 t/m 26 maart 2021 (zes haltes vervallen)

Bloemendaalseweg dicht van 22 t/m 26 maart 2021 (zes haltes vervallen)

Wegens onderhoudswerkzaamheden aan een brug zal de Bloemendaalseweg (gemeente Waddinxveen) volledig gestremd zijn van maandag 22 tot en met vrijdag 26 maart 2021.
Dit betekent dat de Buurtbus Reeuwijk die hele week een aangepaste route zal moeten rijden.
Als gevolg daarvan kunnen we de volgende haltes niet bedienen:
 • Bloemendaalseweg, Zwarteweg
 • Bloemendaalseweg, Otweg
 • Hugo de Vrieslaan
 • Boerensloot
 • Winkelcentrum Bloemendaal
 • Breevaarthoek (richting Reeuwijk Dorp)

De haltes Hugo de Vrieslaan, Boerensloot en Winkelcentrum Bloemendaal zijn van en naar Gouda NS wel met de stadsdiensten 1 en 4 te bereiken. De halte Breevaarthoek vanaf zowel Reeuwijk-Brug als Gouda NS ook met lijn 178.

Onze excuses voor het ongemak.

Buurtbus rijdt weer vanaf 30 november 2020

Buurtbus rijdt weer vanaf 30 november 2020

Na ruim acht maanden stilstand vanwege de corona-crisis gaat de Buurtbus Reeuwijk vanaf maandag 30 november 2020 weer rijden.

Dit is mogelijk nu Arriva de bus op grond van onderzoek en adviezen van TNO heeft aangepast. Er is een kuchscherm aangebracht tussen de chauffeurscabine en het passagiersgedeelte en de ventilatie en de luchtfiltering zijn verbeterd. Daarnaast is er door Arriva een specifiek veiligheidsprotocol opgesteld, zoals regelmatige reiniging van de bus.

Dit betekent dat het vervoer weer kan worden opgepakt zonder gezondheidsrisico’s voor zowel chauffeur als passagiers. Passagiers zijn wel verplicht een mondkapje te dragen.

Wij willen hen graag weer verwelkomen.

Onze chauffeurs zijn er klaar voor.

Buurtbus noodgedwongen nog aan de kant

Buurtbus noodgedwongen nog aan de kant

Nadat de Buurtbus Reeuwijk zijn diensten vanwege de corona-crisis in maart 2020 moest staken, is helaas nog niet aan te geven wanneer de diensten kunnen worden hervat.

Arriva hanteert drie criteria voor het weer hervatten van de dienstregeling:

  • er moet een spatscherm worden geplaatst tussen de chauffeur en de in- en uitstappende reizigers
  • de ventilatie in de bus moet op orde zijn vanwege de vrees voor aerosolen
  • we moeten beschikken over voldoende vrijwilligers om überhaupt te kunnen rijden.

 

In eerste instantie zal daarom de ventilatie in de bus worden verbeterd en wordt er een spatscherm aangebracht. Deze aanpassingen zullen vervolgens door TNO op hun effectiviteit worden getest. Als uit deze test zou blijken dat wordt voldaan aan de gezondheidseisen wordt verwacht dat de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) ontheffing zal verlenen van enkele formele belemmeringen. Zoals het feit dat een spatscherm in een personenauto – wat de buurtbus ook is – niet is toegestaan.

Een gegeven is ook, dat de buurtbuschauffeurs gezien hun leeftijd voor een belangrijk deel zelf tot de risicogroep voor een besmetting behoren. Gevraagd naar hun bereidheid om weer achter het stuur plaats te nemen was hun reactie in meerderheid daarom ook “nog even niet…” Er zouden hierdoor bij voorbaat onvoldoende chauffeurs beschikbaar zijn om de dienstregeling te hervatten.

Zodra de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen en er een ontheffing door de RDW zal zijn verleend zal de mogelijkheid van een herstart opnieuw worden beoordeeld.

De onzekerheid blijft dus nog even. Helaas is het niet anders.

Buurtbus rijdt niet vanwege Corona-virus

Buurtbus rijdt niet vanwege Corona-virus

In navolging van de door Arriva ingevoerde versoberde dienstregeling en andere maatregelen als gevolg van het Corona-virus, heeft ook het bestuur van de Buurtbusvereniging Reeuwijk zich beraden op de ontstane situatie.

Dit heeft ertoe geleid dat we hebben moeten besluiten de bus vanaf maandag 16 maart 2020 tot nader order niet te laten rijden. Alle ritten zullen de komende tijd worden opgeschort.

Zodra de situatie het mogelijk maakt zullen we de dienstregeling weer hervatten.

Langdurige stremming Treebord in Reeuwijk-Brug

Langdurige stremming Treebord in Reeuwijk-Brug

In de periode van 9 december 2019 tot april 2020 worden er ingrijpende werkzaamheden verricht aan de Treebord in Reeuwijk-Brug ter hoogte van de Wederik. De Buurtbus kan in die periode vanaf Zalencentrum ‘De Brug’ niet de normale route over de Dunantlaan en de Treebord naar de Oudeweg/Oud-Reeuwijkseweg rijden, maar rijdt in plaats daarvan vanaf ‘De Brug’ over de Raadhuisweg naar de Oud-Reeuwijkseweg. De haltes ‘Reehaven, Medisch Centrum’ en ‘Treebord, Oudeweg – Landal/Zwembad’ kunnen we daardoor helaas niet bedienen.
Onze excuses voor het ongemak.

Bloemendaalseweg dicht, enkele haltes niet bediend op 28 november 2019

Bloemendaalseweg dicht, enkele haltes niet bediend op 28 november 2019

Als gevolg van werkzaamheden aan de Bloemendaalseweg tussen Gouda en Reeuwijk-Dorp moet de Buurtbus Reeuwijk op donderdag 28 november 2019 gedeeltelijk een andere route rijden.
Dat betekent dat de volgende haltes op die dag niet kunnen worden bediend:
– Bloemendaalseweg/Zwarteweg
– Bloemendaalseweg/Otweg
– Hugo de Vrieslaan
– Boerensloot
– Winkelcentrum Bloemendaal

Onze excuses (en van de gemeente Waddinxveen) voor het ongemak.