Andere opzet laatste rit

Vanaf maandag 17 juni 2013 wordt de opzet van de laatste rit van de Buurtbus Reeuwijk, die om 16.00 uur vanaf het voormalig gemeentehuis van Reeuwijk vertrekt, enigszins gewijzigd.
In de praktijk blijkt deze rit namelijk bij herhaling met vertraging te vertrekken als gevolg van het feit dat het vervoer van schoolkinderen in de rit daarvoor minder vlot verloopt dan de dienstregeling aangeeft. Vertraging die veelal door de spitsuurdrukte op sommige verkeersknelpunten niet is in te lopen
Gevolg hiervan is weer, dat de bus aan het eind van de dienst niet tijdig, om 18.00 uur, bij de stalling kan worden afgeleverd voor zaken als tanken en klein onderhoud.

Het bestuur van de Buurtbus heeft daarom moeten besluiten dat de bus na vertrek van het NS-station in Gouda – volgens dienstregeling om 17.33 uur, maar in de praktijk dus nogal eens wat later – en na vertrek van het Driewegplein in de wijk Achterwillens – via de Breevaartbrug en de Bodegraafsestraatweg rechtstreeks naar de stalling in Reeuwijk rijdt. Het Plassengebied met haltes als ‘t Vaantje, Ree en Sluipwijk wordt dan overgeslagen.

Dit betekent echter niet dat passagiers voor het Plassengebied niet naar hun bestemming worden gebracht. De verkorte route wordt alleen maar gereden als er geen passagiers zijn.
Voor mensen die eventueel met die laatste rit vanuit het Plassengebied naar Reeuwijk-Brug zouden willen reizen is er dan echter geen openbaar vervoer mogelijkheid meer.

Wij vragen om begrip voor deze maatregel.