Welkom

Nieuws

 • Buurtbus noodgedwongen nog aan de kant

  Nadat de Buurtbus Reeuwijk zijn diensten vanwege de corona-crisis in maart 2020 moest staken, is helaas nog niet aan te geven wanneer de diensten kunnen worden hervat.

  Arriva hanteert drie criteria voor het weer hervatten van de dienstregeling:

   • er moet een spatscherm worden geplaatst tussen de chauffeur en de in- en uitstappende reizigers
   • de ventilatie in de bus moet op orde zijn vanwege de vrees voor aerosolen
   • we moeten beschikken over voldoende vrijwilligers om überhaupt te kunnen rijden.

   

  In eerste instantie zal daarom de ventilatie in de bus worden verbeterd en wordt er een spatscherm aangebracht. Deze aanpassingen zullen vervolgens door TNO op hun effectiviteit worden getest. Als uit deze test zou blijken dat wordt voldaan aan de gezondheidseisen wordt verwacht dat de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) ontheffing zal verlenen van enkele formele belemmeringen. Zoals het feit dat een spatscherm in een personenauto – wat de buurtbus ook is – niet is toegestaan.

  Een gegeven is ook, dat de buurtbuschauffeurs gezien hun leeftijd voor een belangrijk deel zelf tot de risicogroep voor een besmetting behoren. Gevraagd naar hun bereidheid om weer achter het stuur plaats te nemen was hun reactie in meerderheid daarom ook “nog even niet…” Er zouden hierdoor bij voorbaat onvoldoende chauffeurs beschikbaar zijn om de dienstregeling te hervatten.

  Zodra de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen en er een ontheffing door de RDW zal zijn verleend zal de mogelijkheid van een herstart opnieuw worden beoordeeld.

  De onzekerheid blijft dus nog even. Helaas is het niet anders.

 

De Buurtbus Reeuwijk – Gouda is in 1979 ingesteld om het landelijke gebied rond Reeuwijk met openbaar vervoer te (blijven) ontsluiten. De bus verbindt in een regelmatige dienstregeling de kernen Reeuwijk-Brug en Reeuwijk-Dorp met elkaar en met Gouda. Zijdelings worden daarbij ook de Reeuwijkse buurtschap Tempel en het Reeuwijkse Plassengebied bediend. In Gouda wordt het NS-station aangedaan, het Groene Hart Ziekenhuis, het winkelcentrum Bloemendaal en de zorginstelling Savelberg. De Goudse wijken Achterwillens en Bloemendaal worden met de buurtbus eveneens van openbaar vervoer voorzien.
Normale lijndiensten, zoals die door openbaar vervoerbedrijven als Connexxion en Arriva worden gereden, werden vanaf ca. 1970 in de dunbevolkte streken steeds minder rendabel, waardoor die gebieden op den duur van openbaar vervoer verstoken dreigden raken.
Deze ontwikkeling was voor de landelijke overheid aanleiding om niet alleen in Reeuwijk maar in vergelijkbare gebieden overal in Nederland het buurtbussysteem te introduceren. Kleine 8-persoonsbusjes, bestuurd door vrijwilligers, zouden het openbaar vervoer in die gebieden overeind kunnen houden.
Aldus werden overal in het land buurtbusverenigingen opgericht, die onder regie van het regionale vervoerbedrijf – in Reeuwijk is dat thans Arriva – de kleinschalige openbaar vervoersdiensten gingen verzorgen. Een en ander als normaal onderdeel van het lijnennetwerk van het vervoerbedrijf.
Op deze wijze functioneert ook de Vereniging Buurtbus Reeuwijk – Gouda.

Links met meer informatie
Arriva  
Buurtbus De Meije
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Gemeente Gouda
GroeneHartHopper
OV Reisinformatie
VVV Gouda